Văn bản theo chủ đề: Chỉ thị

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2071/CT-BGDĐT 16/06/2016 Chỉ thị về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học
2 53/2007/CT-BGDĐT 06/09/2007 Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007 – 2008
3 02/2008/CT-TTG 07/01/2008 Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
4 15/CT-TTg 13/05/2016 Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
5 55/2008/CT-BGDĐT 29/09/2008 Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012
6 15/CT-TTg 21/05/2012 Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
7 897/CT-TTg 09/06/2011 Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
8 34/2008/CT-TTg 02/12/2008 Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
9 40//2008/CT-BGDĐT 21/07/2008 Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013
10 46/2008/CT-BGDĐT 04/08/2008 Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
11 47/2008/CT-BGDĐT 12/08/2008 Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 - 2009
12 7883/CT-BGDĐT 01/11/2009 Chỉ thị về triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thực hiện pháp luật trong ngành giáo dục
13 417/CT-TTg 30/03/2010 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
14 895/CT-BGDĐT 11/03/2013 Chỉ thị về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015
15 1813/CT-BGDĐT 21/05/2013 Chỉ thị về công tác tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm năm 2013 và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020
16 2325/CT-BGDĐT 27/06/2013 Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1
17 3004/CT-BGDĐT 14/08/2013 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2013 - 2014
18 296/CT-TTG 26/02/2010 Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012
19 417/CT-TTG 30/03/2010 Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
20 2516/CT-BGDĐT 17/05/2007 Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Giáo dục
21 52/2007/CT-BGDĐT 30/08/2007 Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục
22 56/2007/CT-BGDĐT 01/10/2007 Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
23 57/2007/CT-BGDĐT 03/10/2007 Chỉ thị Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong ngành giáo dục
24 02/2008/CT-TTg 07/01/2008 Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
25 46/2008/CT-BGDĐT 04/08/2008 Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
26 71/2008/CT-BGDĐT 22/12/2008 Chỉ thị về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây