Xử lý liên kết đào tạo ngành Dược của trường Cao đẳng ASEAN

Kính gửi: Trường Cao đẳng ASEAN.

Căn cứ Thông báo kết luận số 626/TB-BGDĐT ngày 17/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các sai phạm của Trường Cao đẳng ASEAN trong hoạt động liên kết đào tạo liên thông; căn cứ các quy định hiện hành và nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo theo hình thức liên kết, đào tạo liên thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xử lý việc liên kết đào tạo liên thông của Trường Cao đẳng ASEAN như sau:

1. Thu hồi công văn số 1087/BGDĐT-GDĐH ngày 20/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết đào tạo cao đẳng liên thông các ngành Dược và Điều dưỡng tại Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu Nhà trường chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành Dược theo hình thức liên kết tại TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và các địa điểm khác ngoài trường (nếu có).

3. Trường Cao đẳng ASEAN có trách nhiệm kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho những người không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông; có giải pháp đối với người đủ điều kiện theo quy định trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Yêu cầu Trường Cao đẳng ASEAN nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân và tập thể thuộc trường liên quan đến các sai phạm nêu trên và có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Trường Cao đẳng ASEAN biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND TP.HCM; UBND tỉnh Nghệ An; UBND tỉnh Hưng Yên (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT TpHCM; Nghệ An, Hưng Yên;
- Thanh tra, CQĐD Bộ tại TP.HCM (để phối hợp);
- Trường TC Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga

Số kí hiệu 3539/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 26/05/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/05/2013
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Người ký Bùi Văn Ga

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây