Văn bản theo cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 117/QĐ-TTg 24/01/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
2 63/2011/QĐ-TTg 09/11/2011 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg
3 2406/QĐ-TTg 17/12/2011 Quyết định ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015
4 89/QĐ-TTg 08/01/2013 Quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”
5 66/NĐ-CP 22/12/2010 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 28/2007/QĐ-TTG 27/02/2007 Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010
7 318/QĐ-TTg 18/03/2007 Về việc thành lập trường Đại học Hà Tĩnh
8 407/QĐ-TTG 08/04/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Hoa Lư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
9 477/QĐ-TTG 24/04/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng
10 478/QĐ-TTG 24/04/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Sài Gòn
11 542/QĐ-TTG 03/05/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
12 842/QĐ-TTG 03/07/2007 Về việc chuyển Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộ về tỉnh Sóc Trăng quản lý trực tiếp
13 867/QĐ-TTG 11/07/2007 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Hồng Đức
14 106/2007/QĐ-TTG 12/07/2007 Phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai đoạn 2007 - 2010"
15 121/2007/QĐ-TTG 26/07/2007 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
16 989/QĐ-TTG 05/08/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Phan Châu Trinh.
17 1073/QĐ-TTG 19/08/2007 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Hồng Bàng
18 1168/QĐ-TTG 06/09/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng
19 152/2007/QĐ-TTG 13/09/2007 Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20 1272/QĐ-TTG 23/09/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
21 1273/QĐ-TTG 23/09/2007 Về việc thành lập Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn
22 1492/QĐ-TTG 07/11/2007 Về việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế
23 1535/QĐ-TTG 13/11/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Đại Nam
24 1544/QĐ-TTG 13/11/2007 Phê duyệt "Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung
25 1730/QĐ-TTG 24/12/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
26 1859/QĐ-TTG 27/12/2007 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh Hiển, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
27 02/2008/CT-TTG 07/01/2008 Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
28 07/2008/QĐ-TTG 09/01/2008 Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
29 15/CT-TTg 13/05/2016 Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
30 142/QĐ-TTG 30/01/2008 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
31 15/CT-TTg 21/05/2012 Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
32 897/CT-TTg 09/06/2011 Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
33 34/2008/CT-TTg 02/12/2008 Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
34 893/QĐ-TTg 18/06/2015 Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
35 1819/QĐ-TTg 25/10/2015 Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
36 80/2014/QĐ-TTg 29/12/2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
37 63/QĐ-TTg 12/01/2010 Quyết định số 63/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020
38 99/QĐ-TTg 13/01/2014 Quyết định số 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"
39 1755/QĐ-TTg 21/09/2010 Quyết định số 1755/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"
40 1605/QĐ-TTg 26/08/2010 Quyết định: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
41 246/2005/QĐ-TTG 05/10/2005 Quyết định số 246/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
42 183/QĐ-TTG 04/02/2008 Về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Trãi
43 196/QĐ-TTG 17/02/2008 Về việc thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản
44 197/QĐ-TTG 17/02/2008 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
45 244/QĐ-TTG 27/02/2008 Về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình
46 37/2008/QĐ-TTG 11/03/2008 Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
47 32/2008/NĐ-CP 18/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
48 43/2008/NĐ-CP 07/04/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề
49 546/QĐ-TTG 14/05/2008 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Viện Đại học Mở Hà Nội
50 91/2008/QĐ-TTG 09/07/2008 Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây