Văn bản theo cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 1068/QĐ-TTG 05/08/2008 Về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
52 1070/QĐ-TTG 06/08/2008 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Hải Phòng
53 1227/QĐ-TTG 08/09/2008 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Quản lý giáo dục
54 1400/QĐ-TTG 29/08/2008 Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"
55 1404/QĐ-TTG 29/09/2008 Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
56 1602/QĐ-TTG 07/11/2008 Về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên
57 1647/QĐ-TTG 13/11/2008 Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
58 1685/QĐ-TTG 18/11/2008 Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
59 174/2008/QĐ-TTG 30/12/2008 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
60 07/2009/QĐ-TTG 14/01/2009 Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
61 83/QĐ-TTG 15/01/2009 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Duy Tân
62 38/2009/QĐ-TTG 08/03/2009 Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
63 380/QĐ-TTG 23/03/2009 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức
64 394/QĐ-TTG 24/03/2009 Về việc thành lập Trường Đại học Phan Thiết
65 395/QĐ-TTG 24/03/2009 Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing
66 401/QĐ-TTG 26/03/2009 Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
67 441/QĐ-TTG 02/04/2009 Thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
68 499/QĐ-TTG 16/04/2009 Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
69 61/2009/QĐ-TTG 16/04/2009 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục
70 638/QĐ-TTG 20/05/2009 Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh tại các nhà trường quân đội giai đoạn 2009-2015 và những năm tiếp theo
71 644/QĐ-TTG 20/05/2009 Thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á
72 666/QĐ-TTG 26/05/2009 Về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Hồng Bàng
73 679/QĐ-TTG 26/05/2009 Thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô
74 698/QĐ-TTG 31/05/2009 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
75 699/QĐ-TTG 31/05/2009 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
76 700/QĐ-TTG 01/06/2009 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
77 821/QĐ-TTG 14/06/2009 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao
78 899/QĐ-TTG 23/06/2009 Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014
79 900/QĐ-TTG 23/06/2009 Về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương
80 121/2009/QĐ-TTG 08/10/2009 Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề
81 1597/QĐ-TTG 12/10/2009 Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
82 1635/QĐ-TTG 15/10/2009 Về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Vũ Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
83 1956/QĐ-TTG 26/11/2009 Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
84 1928/QĐ-TTG 19/11/2009 Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"
85 2006/QĐ-TTG 30/11/2009 Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng
86 137/2009/QĐ-TTG 01/12/2009 Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
87 44/2009/QH12 03/12/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục
88 2067/QĐ-TTG 08/12/2009 Thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
89 2186/QĐ-TTG 23/12/2009 Phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012
90 2217/QĐ-TTG 30/12/2009 Phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
91 59/QĐ-TTG 12/01/2010 Sửa đổi một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
92 239/QĐ-TTG 08/02/2010 Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
93 257/QĐ-TTG 10/02/2010 Điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
94 284/QĐ-TTG 22/02/2010 Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
95 296/CT-TTG 26/02/2010 Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012
96 15/2010/QĐ-TTG 02/03/2010 Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
97 45/2011/QĐ-TTG 17/08/2011 Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
98 42/2011/QĐ-TTG 04/08/2011 Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
99 60/2011/QĐ-TTG 25/10/2011 Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015
100 63/2011/QĐ-TTg 09/11/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây